Điều khoản và điều kiện chung

  • Xác lập một thỏa thuận giữa NGƯỜI SỬ DỤNG website và Công ty.
  • Trách nhiệm của Công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên Website.
  • Trách nhiệm của NGƯỜI SỬ DỤNG là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định của Công ty khi truy cập và/ hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website của Phú Vinh Plastic.
  • Phú Vinh Plastic chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp Website đến NGƯỜI SỬ DỤNG, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên Website không vi phạm các quy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục .
  • NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, điều khoản Sử Dụng website như được nêu bên dưới.
  • NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc. Trường hợp không đồng ý NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng.
  • Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm NGƯỜI SỬ DỤNG bắt đầu truy cập vào website.

0392193579
0.46370 sec| 805 kb